OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Dodano: 2024-05-17 07:15:00
  • 430 wyświetleń
  • Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 178 w obrębie Fałkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 168 w obrębie Dziekanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 53/1 i 53/2 w obrębie Lednogóra

 

 

Pobierz:

ogłoszenie

Dziekanowice. LD2_prognoza_zał.2

Dziekanowice.LD2_prognoza środowiskowa_2024_05_10

Dziekanowice.LD2_prognoza_zał.1

Dziekanowice.LD2_rysunek_2024_02_26

Dziekanowice.LD2_uchwała_2024_02_26

Dziekanowice.LD2_uzasadnienie_2024_03_08

Dziekanowice.wykaz.wniosków

Falkowo.LF3_uzasadnienie_2024_03_06

Fałkowo. LF3_prognoza_zał. 1

Fałkowo.LF3_prognoza oświadczenie

Fałkowo.LF3_prognoza środowiskowa_2024_05_10

Fałkowo.LF3_prognoza_zał. 2

Fałkowo.LF3_rysunek_2024_03_12

Fałkowo.LF3_uchwała_2024_03_12

Fałkowo.wykaz.wnioskow

Lednogóra.LL3_oświadczenie

lednogóra.LL3_prognoza środowiskowa_2024_05_15

Lednogóra.LL3_prognoza_zał.1

Lednogóra.LL3_prognoza_zał.2

Lednogóra.LL3_rysunek_2024_04_15

Lednogóra.LL3_uzasadnienie_2024_04_15

LL3_uchwała_2024_05_15

wykaz.wnioskow