piłka na plaży

Otwarty konkurs ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2021 r.

  • Dodano: 2021-03-22 15:12:00
  • 475 wyświetleń
  • Drukuj

W poniższych załączeniach znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Łubowo w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie/powierzenie zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej przez  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadząc działalność pożytku publicznego  na rok 2021 oraz niezbędne dokumenty.

Zarządzenie: kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do zarządzenia - konkurs: kliknij tutaj

Oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku: kliknij tutaj

Oświadczenie o posiadaniu własnego rachunku bankowego: kliknij tutaj

Wzór oferty realizacji zadania publicznego: kliknij tutaj

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego: kliknij tutaj