Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

  • Dodano: 2023-04-20 14:59:00
  • 692 wyświetleń
  • Drukuj

W poniższym załączeniu znajduje się powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Zgodnie z treścią Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, został opublikowany alert poziomu I. Istnieje możliwość wystąpienia średniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Może wystąpić zaostrzenie chorób u osób z alergiami oddechowymi, astmą, chorobami płuc i układu krwionośnego. Możliwe jest podrażnienie górnych dróg oddechowych, w wyniku czego występuje napadowy kaszel, zapalenie górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc.

Osoby należące do wymienionych grup ludności, szczególnie narażonej na zanieczyszczenie powietrza powinny zmniejszyć swoją aktywność na otwartej przestrzeni, unikać przebywania w pobliżu ruchliwych ulic i na osiedlach z indywidualnym ogrzewaniem węglowym.
 

pobierz