OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko oraz prognozy oddziaływania na środowisko

  • Dodano: 2023-04-21 07:00:00
  • 800 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia treść projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko oraz  prognozy oddziaływania na środowisko o oraz  prognozy oddziaływania na środowisko

 

Załączniki:

Uchwała: pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz

Mapa: pobierz