Raport o stanie Gminy Łubowo za 2023 rok

  • Dodano: 2024-06-05 14:01:52
  • 489 wyświetleń
  • Drukuj

 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubowo za 2023rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Łubowo.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącej Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mających zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada postanowi inaczej.

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łubowo odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2024r. do godz. 15.00 na biurze podawczym w Urzędzie Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1

Raport o stanie Gminy za 2023 rok