Taryfa nr PO.RZT.70.135.2021/D/MZ za wodę i ścieki

  • Dodano: 2021-07-23 06:00:00
  • 1542 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo działając na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) ogłasza:

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy Łubowo obowiązujące od 31.07.2021 r. do 30.07.2024r.

zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RZT.70.135.2021/D/MZ z dnia 29 czerwca 2021r.

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

 

 

Okres obowiązywania

Oznaczenie grupy taryfowej:

Cena

 

netto

brutto

od 1 do 12 miesiąca

W1

2,64

2,85

od 12 do 24 miesiąca

W1

2,75

2,97

od 25 do 36 miesiąca

W1

2,87

3,10

 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW:

 

Okres obowiązywania

Oznaczenie grupy taryfowej:

Cena

netto

brutto

od 1 do 12 miesiąca

S1

5,02

5,42

od 12 do 24 miesiąca

S1

4,95

5,35

od 25 do 36 miesiąca

S1

4,89

5,28

 

W1- Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

S1 - Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RZT.70.135.2021/D/MZ z dnia 29 czerwca 2021.

kliknij tutaj