Uzgadnianie i opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 53/1 i 53/2 w obrębie Lednogóra

  • Dodano: 2024-03-12 13:28:39
  • 414 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 10a w związku z art. 67h ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia projekt opiniowanego i uzgadnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 53/1 i 53/2 w obrębie Lednogóra.

 

Załączniki:

1. Uchwała - pobierz

2. Oświadczenie - pobierz

3. Wykaz wniosków do mpzp - pobierz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz 

5. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej - pobierz

6. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej względem obszarów chronionych - pobierz

7. Rysunek - pobierz