Węzeł Łubowo w Fałkowie wkrótce zostanie otwarty - prace zostały zakończone.

  • Dodano: 2024-06-07 08:45:00
  • 456 wyświetleń
  • Drukuj

Jest nam bardzo miło poinformować, że prace budowlane związane z rozbudową węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 w Fałkowie – jednej z najważniejszych, strategicznych inwestycji Gminy Łubowo-  zostały zakończone.

Trwa procedura odbiorowa. Zakończenie inwestycji zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wg właściwości.

Tak duża i skomplikowana pod względem dokumentacyjnym i wykonawczym inwestycja wymaga wielu sprawdzeń, które obecnie są wykonywane. Szczególnie ważne są ustalenia związane z przeprowadzonym audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do wprowadzenia zaleceń audytorów, co czyni na bieżąco.

Niebawem węzeł powinien zostać udostępniony dla użytkowników dróg.

Wykonawcą zadania jest firma Transbruk Sp. z o.o., Ul. Polna 1B, 62-330 Nekla, reprezentowana przez Marka Begiera.

INWESTOREM jest Gmina ŁUBOWO.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gminę Łubowo inwestycji: rozbudowa węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy “Z” na terenie WSSE, podstrefa “Łubowo, Gmina Łubowo. Wartość dofinansowania z Funduszu opiewa na kwotę niemal 10mln zł.

Całkowita wartość inwestycji:

16.837.468,82zł.