ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW Z GMINNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • Dodano: 2024-01-26 12:44:00
  • 368 wyświetleń
  • Drukuj

W poniższym załączniku znajduje się  zapytanie ofertowe dot. „Odbiór, transport i utylizacja odpadów: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w m. Łubowo, Przyborowo i Strychowo; zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w m. Dziekanowice; skratek z oczyszczalni ścieków w m. Dziekanowice, Łubowo, Przyborowo i Strychowo.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY- UTYLIZACJA ODPADÓW

PROJEKT UMOWY- TRANSPORT ODPADÓW

PROJEKT UMOWY- TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW