Lednicka Wiosna Poetycka XXVII Edycja

  • Dodano: 2023-04-27 09:45:00
  • 707 wyświetleń
  • Drukuj

Regulamin
Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową "Turnieju Jednego Wiersza"
 
Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat.
Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.
 
Warunki uczestnictwa:
-należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być one także tematycznie związane       z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami, rocznicami literackimi i historycznymi szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski, w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail: bibliotekaxxlo@wp.pl 
-każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
-warunkiem udziału jest załączenie wypełnionej Karty uczestnika
- prace należy nadsyłać w terminie 15maja 2023r. na adres:
Biblioteka Szkolna
XX Liceum Ogólnokształcące 
os. Wichrowe Wzgórze 111 
61-699 Poznań
(z dopiskiem na kopercie) XXVII Lednicka Wiosna Poetycka
 Turniej Poetycki
„O KORONĘ WIERZBOWĄ”.
 
Wiersze oceniają jurorzy (poeci, krytycy, poloniści).
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego spotkania finałowego                                                    27 maja w   Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo
Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym tomiku poetyckim. Nagrodą główną w Turnieju „O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.
Laureaci będą powiadomieni o wynikach konkursu najpóźniej 3 dni przed finałowym wydarzeniem
Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców, miłośników poezji i Ziemi Lednickiej 
do uczestnictwa w Turniejach.
 
Zgłoszenie udziału w konkursie, promocji i publikacji zdjęć oraz tekstów znajduje się w karcie uczestnika Konkursu.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej XX Liceum
http://www.xxlopoznan.edu.pl/ , bibliotekaxxlo@wp.pl i pod numerami telefonów:
61/ 820 82 03 ,61/ 427-59-34 lub kom. 695 501 313, 697299173, stanislawa.lowinska@wp.pl
 
 
Współorganizatorami XXVII Lednickiej Wiosny Poetyckiej autorstwa Stanisławy Łowińskiej są: Stowarzyszenie Przyjaciół XX LO w Poznaniu, XX LO w Poznaniu, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Gmina Łubowo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 
Do pobrania: