Uzgadnianie i opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego dla działki nr ewid. 178 w obrębie Fałkowo

  • Dodano: 2024-03-13 09:47:26
  • 1118 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 10a w związku z art. 67h ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia projekt opiniowanego i uzgadnianego miejscowego planu zagospodarowania pprzestrzennego dla działki nr ewid. 178 w obrębie Fałkowo

Załączniki:

1. Uchwała - pobierz

2. Uzasadnienie - pobierz

3. Wykaz wniosków do mpzp - pobierz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz 

5. Oświadczenie - pobierz

6. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej - pobierz

7. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej względem obszarów chronionych - pobierz

8. Rysunek - pobierz